Trainingen klantvriendschap


Vier dagdelen flink buffelen en de verandering van klant naar vriend tot in je tenen voelen. De training Klantvriendschap is een krachtige combinatie van ervaringen ‘uit het veld’ van Jeannette van Namen en de koppeling naar de theorie en inzichten door trainer Martin de Ruijter. Vier thema’s: authenticiteit, congruent handelen, inlevingsvermogen en de verwachtingen overtreffen staan centraal en vormen de rode draad.

Doel

Inzicht in het gedrag dat nodig is om klantvriendschappelijk te handelen en de tools die je nodig hebt om je deze gedragsverandering eigen te maken. Zodat klantvriendschap een tweede natuur wordt.

Deze is geschikt voor

Organisaties en medewerkers die zich grondig willen verdiepen in hun klanten en klantvriendschap op alle niveaus in hun organisatie willen doorvoeren.

Dit levert de je op

Inzicht in wat klantvriendschap voor jouw organisatie kan betekenen in termen van meer en loyalere klanten, gasten, opdrachtgevers, patiënten en bevlogen personeel en een hogere winstgevendheid.

Inhoud Je wordt meegenomen langs talrijke praktijkvoorbeelden van zowel de trainer als deelnemers. Aan de hand van ervaringen van deelnemers vindt een heldere koppeling naar de theorie van klantvriendschap plaats. Tijdens de training is er veel ruimte voor het stellen van vragen. De vier thema’s authenticiteit, congruent handelen, inlevingsvermogen en de verwachtingen overtreffen staan centraal en vormen de rode draad. Ook komen de zes basisprincipes van succesvol gedragsverandering uitvoerig aan bod. Via rollenspellen en groepsopdrachten oefenen de deelnemers het geleerde in de praktijk. Door het, onder druk, nabootsen van reële situaties leren de deelnemers snel en oplossingsgericht te denken. In de training maken we ook gebruik van een aantal theoretische modellen

De training heeft een tussenpose van twee weken, zodat het geleerde op dag één in de praktijk kan worden gebracht. In die week is er ook tijd ingeruimd voor individuele coaching.

Duur

Vier dagdelen, verdeeld over twee dagen met een tussenpose van twee weken.

Materiaal

Voorafgaand aan de training vindt er een korte telefonische intake plaats en ontvangen de deelnemers informatie over de training per mail.

Tijdens de training krijgen de deelnemers een notitieboek waarin ze aantekeningen kunnen maken. Daarnaast ontvangen de deelnemers een overzicht van de theoretische modellen waarmee we in de training werken.

Alle tips & trics die in de training aan de orde zijn gekomen, worden naderhand in een document aan de deelnemers gemaild.

Locatie

In overleg.

Investering

De investering is op aanvraag en afhankelijk van het aantal deelnemers. Een Masterclass/training volgen is zinvol vanaf zes deelnemers. Om voldoende effectiviteit te garanderen geldt een maximum van 14 deelnemers.