Gebruikte modellen

De trainingen en masterclasses zijn een afgewogen mix tussen praktijk en theorie. De theorie toetsen we in de praktijk en tijdens opdrachten en rollenspellen maken we de koppeling naar de theorie. We maken daarbij gebruik van een aantal theoretische modellen.

De leercirkel

De leercirkel is vooral bedoeld om de deelnemers te laten reflecteren zodat er een gedragsverandering op gang komt.

Het DISC model

Aan de hand van het DISC model krijgen deelnemers beter inzicht in wie zij zijn en hoe zij van daaruit handelen en overkomen.

De Roos van Leary

De Roos van Leary laat zien hoe jouw gedrag het gedrag van anderen beïnvloed.

Het zender-ontvanger model

Om echt grip op en begrip van communicatie te krijgen.